Polityka prywatności.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym mediom.pl

Serwis internetowy mediom.pl jest prowadzony przez Grupę EduGate (telefon: 731-330-597 email: biuro@edugate.org.pl).

Przez Grupę EduGate rozumie się EduGate sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747962, NIP: 7831787696, REGON: 38124787000000 oraz Fundację Wrota Edukacji – EduGate z siedzibą w Poznaniu (os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań) wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368161.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu mediom.pl oraz zawiera informacje na temat przetwarzanych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzonych w serwisie akceptują Państwo te zasady.

Wszelkie informacje udostępnione w serwisie mediom.pl mają charakter informacyjny i są publikowane w celach prezentacji działalności Fundacji oraz oferty EduGate sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747962, NIP: 7831787696, REGON: 38124787000000.

Zawartość serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w oparciu o przepisy:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

GRUPA EDUGATE INFORMUJE, ŻE:

§1

Na stronach serwisu mediom.pl znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające dotarcie do innych stron internetowych. Grupa EduGate nie ma wpływu na zastosowane przez podmioty trzecie zasady wykorzystywania plików Cookies oraz polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami bezpośrednio na tych stronach.

§2

Administratorem Danych Osobowych dotyczących osób korzystających z serwisu mediom.pl jest EduGate sp. z o.o.;

§3

Podanie danych osobowych w mailu lub telefonicznie jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu (adres e-mail, numer telefonu)

§4

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Pliki te to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej. Umożliwiają one m.in. poprawne przekazywanie treści stron z serwerów oraz mierzenie ruchu na stronach w celach statystycznych. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

§5

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia zakresu informacji zbieranych w postaci Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz może dokonać konfiguracji ustawień przeglądarki w zakresie Cookies.

§6

Wyłączenie obsługi plików Coookies może utrudnić korzystanie z serwisu mediom.pl

§7

W odniesieniu do danych osobowych informacje wymagane zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO zawarto w pliku RODO_EduGate: